Onze Natuurtuin Sexbierum

Vogelsoorten

 • merel
 • zanglijster
 • koolmees
 • pimpelmees
 • staartmees
 • vuurgoudhaantje
 • goudhaantje
 • huismus
 • ringmus
 • roodborst
 • winterkoning
 • heggenmus
 • boomkruiper
 • pestvogel
 • zwarte kraai
 • kauw
 • ekster
 • gaai
 • ransuil
 • waterhoen
 • grote bonte specht
 • torenvalk
 • sperwer
 • spreeuw
 • putter
 • kneu
 • groenling
 • vink
 • tjiftjaf
 • fitis
 • zwartkop
 • braamsluiper
 • houtduif
 • turkse tortel
 • blauwe reiger
 • wilde eend
 • bergeend
 • witte kwikstaart
 • agapornis (dwergpapagaai)

Vet getoond zijn broedgevallen in de tuin.

Meindert van Dijk
fotograaf | natuurgids | wandelcoach
ambassadeur van heilzaam groen
Dukerstraat 34
8855CZ Sexbierum
06-46264523

info@meindertvandijk.nl
www.meindertvandijk.nl

KvK nr: 01080027
BTW: NL001261421B67

Keurmerken

Ik ben met Waddengoud bekroond.

Logo Waddenzee WerelderfgoedGastheer en Ambassadeur