Natuurfotowandelingen weer van start

De afgelopen vier jaren lagen de Natuurfotwandelingen stil. Langdurige ziekte en aansluitende coronapandemie beletten dat ik nieuwe wandelingen kon organiseren en begeleiden.