Meindert van Dijk Fotografie


Waarmee mag ik je van dienst zijn?

Een professionele foto voor je website, een boek, een magazine of een ander informatiemedium? Of als kunstwerk aan je muur?

Op www.meindertvandijkfotografie.nl vind je nu nog alle informatie. Deze informatie wordt stap voor stap verhuisd naar deze website.

 

 

OVER MIJ

Ik ben Meindert van Dijk, 67+, gepensioneerd, maar nog wel actief als zelfstandig fotograaf en natuurgids. Vanaf 1 januari 2023 focus ik mij met de fotografie vooral op de natuurfotografie, tuinfotografie en vastgoedfotografie (inclusief interieurfotografie). Daarvóór richtte ik mij als zelfstandig fotograaf voornamelijk op de journalistieke fotografie, de milieufotografie, de luchtfotografie en de tuinfotografie.

Soorten fotografie

Je kunt bij mij terecht voor de volgende soorten fotografie:

 • Luchtfotografie
 • Milieufotografie
 • Waddenfotografie
 • Water- en waterschapsfotografie
 • Natuur- en landschapsfotografie
 • Tuinfotografie en groenfotografie
 • Vastgoedfotografie en onroerend goedfotografie
 • Projectfotografie | Projecten in Beeld
 • Architectuurfotografie
 • Persfotografie en journalistieke fotografie

Ik ben niet beschikbaar voor het maken van pasfoto's. Hiervoor kun je onder meer terecht bij

 • Foto Hommema, Zilverstraat 1, 8801 KA Franeker, tel. 0517 – 39 23 74 
 • Primera Haitsma, Voorstraat, 12, 8801 LC, Franeker, tel. 0517-392164

Publicaties

Mijn foto's (óók op natuur- en milieugebied) werden onder meer toegepast door:

Referenties - Aanbevelingen

Over Meindert van Dijk:

"Meindert is een goede fotograaf met een breed inlevingsvermogen. Hij weet snel en adequaat tot het gewenste resultaat te komen. Tot slot is hij ook nog gewoon een leuke en aardige man, prettig om mee te werken."

(Ingrid Janssen - hoofd The School of Education bij Stenden Hogeschool)

Tarieven

Onderstaande tarieven zijn basistarieven. Deze tarieven vormen het uitgangspunt voor het uitvoeren van opdrachten en het verstrekken van licenties voor gebruik van mijn foto's voor publicatiedoeleinden en andere vormen van openbaarmaking.

Van deze basistarieven kan in onderling overleg vóóraf worden afgeweken. Dat betekent dat dan lagere tarieven kunnen worden toegepast. Soms is zelfs betaling 'in natura' of met 'gesloten beurzen' mogelijk.

Onderhandeling over de tarieven kan uitsluitend vóóraf plaatsvinden, niet achteraf. Wanneer ik constateer dat een foto zonder mijn toestemming en/of zonder mijn naamsvermelding openbaar is gemaakt zijn uitsluitend nog de basistarieven van toepassing.

Bekroond met Waddengoud

Waddengoud certificaat

Op 7 oktober 2010 ontving ik van de Stichting Waddengroep het certificaat waarmee ik (Meindert van Dijk Fotografie) voldoe aan de eisen op het gebied van Fotografie & Waddenbeleving van Waddengoud. Ik behoorde hiermee tot de eerste drie Nederlandse fotografen aan wie het Waddengoud-keurmerk werd toegekend.

Algemene Voorwaarden Fotografie

Tenzij anders schriftelijk is overeengekomen zijn op alle aanbiedingen, offertes, opdrachten, overeenkomsten en rechtsbetrekkingen de Algemene Voorwaarden van DuPho van toepassing.

Inbreuken op mijn Auteursrecht - Schending copyrightregels

Het internet is een rijke bron van inspiratie en informatie. Je vindt er niet alleen uiteenlopende teksten, maar ook foto's en video's. Kennis en informatie delen via het internet wordt steeds belangrijker. Dat er mensen zijn die het met de belangen van anderen niet zo nauw nemen wordt voor de betrokkenen steeds vervelender.

Zo merk ik als zelfstandig beroepsfotograaf steeds vaker dat mijn foto's in strijd met het Auteursrecht op websites en blogs verschijnen, op sociale media als Facebook, Twitter en Pinterest worden geplaatst en in (Powerpoint)presentaties worden gebruikt zonder dat ik daarvoor toestemming heb gegeven, zonder dat ik hiervoor een licentievergoeding ontvang en zonder dat mijn naam als fotograaf bij de foto's wordt vermeld. Sterker nog, mij wordt niet eens meer om toestemming gevraagd.

Fotoexposities

Mijn foto's werden (en worden) op de volgende locaties tentoongesteld: