Contact

Meindert van Dijk
Fotograaf | Natuurgids | Wandelcoach
Ambassadeur van Heilzaam Groen

www.meindertvandijk.nl
info@meindertvandijk.nl

Boargemaster Dukerstrjitte 34
8855 CZ Sexbierum
M 06-46264523

K.v.K.: nr. 01080027.
BTW-nr: NL001261421B67

Telefonische bereikbaarheid

Ik heb mijn mobiele telefoon regelmatig op 'zacht' staan of helemaal uit. Vooral wanneer ik bezig ben met fotograferen, auto rijd, in een overleg zit of wanneer ik anderszins niet gestoord wil worden. Wanneer ik de telefoon niet beantwoord spreek dan gerust de voicemail in of stuur een e-mail of Whatsapp bericht.

Disclaimer

Het samenstellen van deze websites is op een zo zorgvuldig mogelijke wijze geschied. Hierbij is zoveel mogelijk rekening gehouden met de relevante wet- en regelgeving, alsook met verschillende richtlijnen en gedragscodes voor zowel het fotograferen als het samenstellen van een website.

Meindert van Dijk aanvaardt daarom geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van onverhoopte onjuistheden en onrechtmatigheden in deze websites. Degene, die desondanks meent in zijn/haar belangen te zijn geschaad, wordt verzocht rechtstreeks contact op te nemen met Meindert van Dijk of te schrijven naar mijn adres: Boargemaster Dukerstrjitte 34, 8855 CZ Sexbierum.

 

CONTACTFORMULIER

Heb je een vraag of opmerking?

Je kunt hier direct contact met mij opnemen.

 Aan de totstandkoming van dit foto(boek)project wordt medewerking verleend door:
Logo Snoek Puur Groen     Logo MCL

 De Schrijflijn | Uw tekstschrijver/journalist

 

  Twirre ontwerpt

Meindert van Dijk
fotograaf | natuurgids | wandelcoach
ambassadeur van heilzaam groen
Dukerstraat 34, 8855CZ Sexbierum
06-46264523

info@meindertvandijk.nl
www.meindertvandijk.nl
www.MCLtuinen.nl

KvK nr: 01080027
BTW: NL001261421B67

Natuur op recept: de impact van natuur en groen op de gezondheid