Foto van zonsondergang boven de Waddenzee bij Holwerd

Werelderfgoed Waddenzee - Waddengebied

Het Waddengebied is een uniek en dynamisch natuurgebied, dat in Nederland over de provincies Noord-Holland, Friesland en Groningen is verdeeld. Een natuurgebied met grote natuurlijke, ecologische en cultuur-historische waarden. Een natuurgebied dat hierom de Werelderfgoed status ontving. Het Waddenerfgoed is bovendien een toeristisch-recreatief gebied dat talloze mensen bezoeken om te ontspannen en te recreëren.

Go to top