U vindt hier een overzicht van diersoorten, die ik tot op heden in onze (natuur)tuin in Sexbierum heb waargenomen.

Vogelsoorten

(vet weergegeven = één of meer broedgevallen)

 • blauwe reiger
 • waterhoen
 • zwarte kraai
 • kauw
 • ekster
 • gaai
 • houtduif
 • turkse tortel
 • sperwer
 • ransuil
 • grote bonte specht
 • pestvogel
 • merel
 • zanglijster
 • koolmees
 • pimpelmees
 • staartmees
 • huismus
 • ringmus
 • spreeuw
 • roodborst
 • winterkoning
 • heggenmus
 • boomkruiper
 • vink
 • keep
 • putter
 • kneu
 • groenling
 • witte kwikstaart
 • goudhaantje
 • vuurgoudhaantje
 • zwartkop
 • braamsluiper
 • fitis
 • tjiftjaf

In de directe omgeving of overvliegend:

 • gierzwaluw
 • boerenzwaluw
 • huiszwaluw
 • houtsnip
 • kievit
 • scholekster
 • (...)gans

Zoogdieren

 • egel (inclusief jongen)
 • veldmuis
 • spitsmuis
 • bosmuis
 • vleermuis (dwergvleermuis?)

Amfibieën

 • groene kikker
 • bruine kikker
 • gewone pad
 • kleine watersalamander

Insecten

 • dagpauwoog
 • atatlanta
 • gehakkelde aurelia
 • koolwitje
 • citroenvlinder
 • kolibrivlinder
 • boomblauwtje
 • wesp
 • honingbij
 • tweekleurige zandbij
 • aardhommel
 • libelle
 • waterjuffer