De zelfstandige website Onthaasten en Genieten is beëindigd. De kosten werden te hoog en de inspanningen om de site te beheren en actueel te houden vergden aanzienlijk meer tijd dan aanvankelijk was voorzien.

Het platform Onthaasten en Genieten wordt nu op meer bescheiden wijze voortgezet op Facebook , op Twitter, op Onthaast.TV en als themapagina op deze website.

Citaten:

"In de volstrekte stilte en eenzaamheid wordt de mens op aangrijpende manier verbonden met God, de enig nog aanwezige. 'Nooit ben ik minder alleen dan wanneer ik alleen ben'." (Willem van St. Thierry)

Facebook pagina Onthaasten

EHBO: Eerste Hulp Bij Onthaasten

Met spoed onthaasten?

Klik hier!

Nieuwe links in de Tips en Links Gids

Twitter - Stiltewandelingen

Twitter - Onthaasten + Ontspannen

10 minuten onthaasten langs de waterkant

Go to top