Omgevingsrecht

Voeg uw vermelding hier toe

Aan de slag met de Omgevingswet - Informatiepunt Omgevingswet

Website / Link

Het programma Aan de slag met de Omgevingswet is een samenwerkingsverband van gemeenten (VNG), provincies (IPO), waterschappen (UvW) en het rijk.

Over het programma Aan de slag met de Omgevingswet

De partners gaan samen de uitdaging aan ...
Lees meer...

Omgevingswet (wetsvoorstel) Aanbevolen

0 reviews
Omgevingswet (wetsvoorstel)

Website / Link

De Omgevingswet, die naar verwachting in 2018 in werking treedt, integreert ongeveer 26 (!) wetten op het gebied van de fysieke leefomgeving. Hieronder vallen onderwerpen als: bouwen, milieu, waterbeheer, ruimtelijke ordening, monumentenzorg en natuur. ...
Lees meer...

Informatiepunt Omgevingswet

Website / Link

Samen met onze partners informeert het Informatiepunt over de juridische uitleg en praktische toepassingen van de Omgevingswet, de onderliggende regelgeving en de digitale voorzieningen. Dit ter ondersteuning van een goede in- en uitvoering van de wet, ...
Lees meer...

Telefoon088-7970790

Website / Link

Met de Omgevingswet wil de overheid de regels voor ruimtelijke ontwikkeling vereenvoudigen en samenvoegen. Zodat het straks bijvoorbeeld makkelijker is om bouwprojecten te starten. De Crisis- en herstelwet (Chw) maakt dit nu al mogelijk, bijvoorbeeld d ...
Lees meer...

Stibbeblog en de Omgevingswet

Website / Link

Op het Stibbeblog wordt geregelmatig geschreven over de Omgevingswet. Via deze link komt u eenvoudig bij alle blogberichten over de Omgevingswet.

Website / Link

Vraag

Valt een melding in het kader van het besluit algemene regels milieu mijnbouw (Barmm) onder de Wabo? Hoe is de rolverdeling bij een melding in het kader van het Barmm in combinatie met een aanvraag voor een omgevingsvergu ...
Lees meer...

'Woonwagenbewoners in Nederland 2011'

Rapport van de Inspectie Leefomgeving en Transport over de stand van zaken op woonwagenlocaties.

"De algehele conclusie van het onderzoek is dat het op nogal wat woonwagencentra goed gaat met de b ...
Lees meer...

Trefwoorden
Wijzigingswet Huisvestingswet, enz. (integratie van de woonwagen- en woonschepenregelgeving)

Website / Link

Wet van 1 juli 1998 tot wijziging van de Huisvestingswet, de Woningwet en enige andere wetten in verband met de integratie van de woonwagen- en woonschepenregelgeving.

Trefwoorden,

In 1999 hebben de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en Aedes vereniging van woningcorporaties de brochure ‘Overd(r)acht overdacht’ uitgebracht. Die publicatie was bedoeld als handreiking voor gemeenten en corporaties in het traject van de over ...
Lees meer...

Trefwoorden,
Crisis en Herstel Wet (Chw)

Website / Link

Wet van 18 maart 2010, houdende regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten.

Voordat de economische crisis begon, waren er al bouwprojecten gepland. Om er voor te zorgen dat ...
Lees meer...

Zoek naar Links

Laatste update

28 augustus, 2020

Wat mag ik voor u doen?

Portretfoto Meindert van DijkIk help u graag aan:

  • professionele foto's
  • een praktische workshop
  • een excursie in de natuur
  • een zeiltocht op het Wad
  • een ontspannen dagje uit
  • juridische informatie
  • handige tips en links

Mail of bel mij!
Tel. 06-46264523

Meindert van Dijk
fotograaf | natuurgids | jurist | handhaver | levensgenieter

Logo Natuurfotowandelingen

https://www.wandelcoachfriesland.nl/images/logo/Logo-Wandelcoach-Friesland-2.png

Go to top