Drank- en Horecawet

Voeg uw vermelding hier toe

Website / Link

Wet van 7 oktober 1964, tot regeling van de uitoefening van de bedrijven en de werkzaamheid, waarin of in het kader waarvan alcoholhoudende drank wordt verstrekt

Stichting Verantwoord Alcoholgebruik - STIVA

Website / Link

De Nederlandse producenten en importeurs van bier, wijn en gedistilleerde dranken werken samen in STIVA. STIVA levert een actieve bijdrage aan het bevorderen van verantwoorde alcoholconsumptie en verantwoorde alcoholreclame.

Website / Link

De Drank- en Horecawet is een van de belangrijkste wetten voor de horeca, omdat deze wet de bedrijfsmatige verstrekking van alcoholhoudende dranken regelt. Per 1 januari 2013 is er een nieuwe Drank- en Horecawet ingevoerd. Deze nieuwe wet heeft de nodi ...
Lees meer...

Website / Link

Schenkt u alcohol in uw horecabedrijf? Dan moet u een drank- en horecavergunning van de gemeente hebben. Uw horecapand moet aan een aantal inrichtingseisen voldoen. Ook zijn er eisen aan uw personeel. Zo moeten leidinggevenden minimaal 21 jaar zijn en ...
Lees meer...

Website / Link

Het expertisecentrum ondersteunt gemeenten bij de voorbereiding en uitvoering van het toezicht op de Drank- en Horecawet. Het expertisecentrum richt zich op medewerkers van gemeenten die zich bezig houden met het toezicht of de vergunningverlening.

Website / Link

Regeling van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, van 10 januari 2013, VGP/3149113, houdende de taakverdeling tussen de toezichthoudende ambtenaren, bedoeld in de Drank- en Horecawet, alsmede houdende eisen omtrent hun opleiding e ...
Lees meer...

Website / Link

Regeling bewijsstukken sociale hygiëne Drank- en Horecawet.

Website / Link

Regeling van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, van 10 januari 2013, VGP/3149009 houdende de vaststelling van de aanvraaggegevens en formulieren ten behoeve van het aanvragen van een vergunning of ontheffing op grond van de Dran ...
Lees meer...

Website / Link

Besluit van 4 december 1995, houdende vaststelling van eisen ten aanzien van kennis en inzicht met betrekking tot sociale hygiëne.

Website / Link

Besluit van 25 augustus 1999, houdende eisen ten aanzien van het zedelijk gedrag van bedrijfsleiders en beheerders (Besluit eisen zedelijk gedrag Drank- en Horecawet 1999)

Website / Link

Besluit van 11 oktober 2000, houdende sociaal-hygiënische eisen, waaraan inrichtingen ingevolge artikel 10 van de Drank- en Horecawet moeten voldoen (Besluit eisen inrichtingen Drank- en Horecawet).

Website / Link

Besluit van 1 december 2004, houdende vaststelling van boetetarieven voor overtredingen van de Drank- en Horecawet (Besluit bestuurlijke boete Drank- en Horecawet)

Zoek naar Links

Laatste update

28 augustus, 2020

Wat mag ik voor u doen?

Portretfoto Meindert van DijkIk help u graag aan:

  • professionele foto's
  • een praktische workshop
  • een excursie in de natuur
  • een zeiltocht op het Wad
  • een ontspannen dagje uit
  • juridische informatie
  • handige tips en links

Mail of bel mij!
Tel. 06-46264523

Meindert van Dijk
fotograaf | natuurgids | jurist | handhaver | levensgenieter

Logo Natuurfotowandelingen

https://www.wandelcoachfriesland.nl/images/logo/Logo-Wandelcoach-Friesland-2.png

Go to top