Wet- en regelgeving

Voeg uw vermelding hier toe

Jure.nl - Rechtelijke Uitspraken Online

Website / Link

Jure.nl publiceert rechtspraak, jurisprudentie en rechterlijke uitspraken online

Website / Link

Onderstaande informatie is afkomstig van het Kenniscentrum InfoMil.

Onderstaand vindt u het Vuurwerkbesluit met de nota van toelichting ...
Lees meer...

Regeling gewasbeschermingsmiddelen en biociden

Website / Link

Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 26 september 2007, nr. TRCJZ/2007/3100, houdende nadere regels omtrent gewasbeschermingsmiddelen en biociden.

Besluit gewasbeschermingsmiddelen en biociden

Website / Link

Besluit van 5 september 2007, houdende nadere regels omtrent gewasbeschermingsmiddelen en biociden.

Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden	 (Wgb)

Website / Link

Wet van 17 februari 2007, houdende regeling voor de toelating, het op de markt brengen en het gebruik van gewasbeschermingmiddelen en biociden.

Deze wet is de opvolger van de vervallen Bestrijdingsmiddelenwet 1962.

Aanwijzing toepassing dwangmiddelen tegen journalisten

Website / Link

Een journalist heeft op grond van artikel 10 van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (hierna: EVRM) het recht om zijn bronnen te beschermen en het is overheden in beginsel niet toegestaan daarop een inbre ...
Lees meer...

Wetsvoorstel bronbescherming in strafzaken

Website / Link

Het wetsvoorstel verschoningsrecht journalisten is opgesteld naar aanleiding van een toezegging van de minister van Justitie om een langslepende discussie over de noodzaak van een dergelijk verschoningsrecht te beëindigen. Afgezien is van omschrijving ...
Lees meer...

Website / Link

Wet van 3 juli 1989, houdende administratiefrechtelijke afdoening van inbreuken op bepaalde verkeersvoorschriften

Website / Link

In deze aanwijzing worden in de eerste plaats regels gegeven voor de verwezenlijking van het recht van de aangehouden verdachte om voorafgaand aan het verhoor door de politie een raadsman te raadplegen. Dit recht vloeit voort uit recente jurisprudentie ...
Lees meer...

Protocol 'Stranding levende grote Walvisachtigen'

Website / Link

Richtlijnen over hoe te handelen met nog levende aangespoelde walvissen, bruinvissen en dolfijnen.

Wetboek Online

★★★★★
0 reviews

Website / Link

Wetboek online is de makkelijkste en snelste manier om te zoeken binnen de Nederlandse wetgeving. Wij bieden de mogelijkheid om op trefwoord te zoeken in de volledige teksten van alle wetsartikelen en jurisprudentie. Ook zijn advocaten- en notariskanto ...
Lees meer...

Website / Link

Dit is het handboek dat in het Nationaal Waterplan (NWP) is aangekondigd als het "Handboek wet- en regelgeving waterbeheer", in de praktijk kortweg ‘Handboek Water' genoemd.

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu is initiatiefnemer om de b ...
Lees meer...

Wetten.nl

0 reviews

Website / Link

Wet- en Regelgeving van de Overheid

Zoek naar Links

Laatste update

28 augustus, 2020

Wat mag ik voor u doen?

Portretfoto Meindert van DijkIk help u graag aan:

  • professionele foto's
  • een praktische workshop
  • een excursie in de natuur
  • een zeiltocht op het Wad
  • een ontspannen dagje uit
  • juridische informatie
  • handige tips en links

Mail of bel mij!
Tel. 06-46264523

Meindert van Dijk
fotograaf | natuurgids | jurist | handhaver | levensgenieter

Logo Natuurfotowandelingen

https://www.wandelcoachfriesland.nl/images/logo/Logo-Wandelcoach-Friesland-2.png

Go to top